825300-Mazo de carpintero madera haya Narex 825300-1.
  • 825300-Mazo de carpintero madera haya Narex 825300-1.
  • 825300-Mazo de carpintero madera haya Narex 825300-2.
  • 825300-Mazo de carpintero madera haya Narex 825300-3.

Mazo de carpintero madera haya Narex 825300

S/ 45.76
Descripción básica:

Mazo de carpintero madera haya Narex 825300

Mazo de carpintero madera haya Narex 825300 PESO:675g
Peso
675g
825300-Mazo de carpintero madera haya Narex 825300-max-1.

825300-Mazo de carpintero madera haya Narex 825300-max-2.

825300-Mazo de carpintero madera haya Narex 825300-max-3.